Projektový den ve Včelím světě

PROJEKTOVÝ DEN PRO MŠ, ZŠ A STUDENTY

 • 180 minut zážitků a poznávání o životě včely
 • pro skupinu max. 25 dětí/studentů
 • pouze v dopoledním čase mezi cca 8:30 – 13:00 hodin
 • náplň projektového dne je vždy uzpůsobena věku dětí
 • po dohodě s pedagogem vytvoříme program „na míru“ dané skupině
 • vhodné jako projektový den ze šablon ve škole i mimo školu (4×45 minut výuky)
 • vstupné 220,- Kč /1 žák, student
 • 4×45 minut učení hrou a prožitkem
 • rozvíjení samostatnosti a spolupráce, kreativity a logického myšlení
 • odpovědnost za životní prostředí a praktická zkušenost
 • vytvoření pozitivního vztahu ke včelám

 

UKÁZKA PROGRAMU:

 1. Po příjezdu do Včelího světa, si vychutnáme

na uvítanou sladkou snídani či svačinu.

Se živými včelami se seznámíme u prosklených úlů.

V praktické části si sestavíme včelí úl.

Poznáme práci včelaře a jeho pomůcky.

 

 1. Kdo tvoří včelí rodinu? Pod lupou si prohlédneme

její členy a zjistíme jaké jsou jejich úkoly a profese

Jak se mění život včelstva v průběhu roku?

Jak spolu včely komunikují?  Budeme se orientovat jako včely a zapojíme všechny smysly.

V praktické části si vyzkoušíme jednu včelí profesi (týmová aktivita).

Na závěr tohoto bloku si prohlédneme 1. část expozice věnovanou včelám.

 

 1. Kolik produktů umí vyrobit včely?

Proč si je včely vyrábějí?

Jaký mají užitek pro člověka – ukázky.

V krátkých filmech uvidíme to, co nám ze života včel bývá běžně skryté.

Prohlédneme si 2. část expozice.

 

 1. Tvořivá dílna – výroba svíčky ze včelího vosku jako dárek na památku

Navštívíme bylinkovou zahrádku a naučíme se rozpoznat rostliny

ze včelí pastvy – doplněno kvízem.

Ochutnáme med a ovoce.

Budeme sledovat jiné opylovače – domek pro včelky samotářky a čmelín.

Co můžeme udělat pro včely?

Na závěr společně zhodnotíme celý program.