Včelí svět v síti…

xxxx

Včelí svět v síti

Říká se, že někdo uvízl v síti… a většině se nám při těchto slovech asi vybaví bezbranná muška lapená do hebké, leč pevné pavučinky lovce pavouka.

Ale o tomto případě nemůže být ve Včelím světě ani řeč – neboť sítí je myšleno členství v Síti zemědělských muzeí, do které se zapojila naše expozice již v loňském roce.

Zařadila se tak mezi téměř třicítku provozovatelů paměťových institucí, které se zabývají popularizací témat týkajících se venkova, zemědělství, včelařství, rybářství, vinařství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, potravinářství a gastronomie

Co je cílem Sítě zemědělských muzeí?

Síť zemědělských muzeí podporuje vzájemnou spolupráci mezi muzejními odborníky, provozovateli zemědělských expozic, muzeí a lidmi, kteří se zabývají propagací fenoménu zemědělství a venkovské krajiny. Témat dotýkajících se příslušnosti k místu, vazbě na půdu a základních hodnot spojených s tímto oborem jako je selský rozum, střídmost, umírněnost, správa věcí pro příští generace.

Impuls ke spojení podobně cílících institucí i jedinců dalo Národní zemědělské muzeum, které se stalo i garantem celého projektu a Včelí svět je poctěn zařazením do tohoto společenství.

Přijďte se k nám sami přesvědčit, jak se nám to daří

Přijďte! Otevíráme  již v úterý 2. dubna 2019!

Více na:

https://www.nzm.cz/sit-zemedelskych-muzei/clenove-site-zemedelskych-muzei

Archiv